In 1996 is door vijf Hongaarse medewerkers/-sters, onder leiding van een Nederlandse bedrijfsleider, een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Momenteel zijn er circa 25 vaste medewerkers werkzaam. Tijdens het oogst- en exportseizoen kan dit tot circa 100 personen oplopen. De Nederlandse bedrijfsleider, Dick van Mourik, heeft van Hongarije zijn tweede vaderland gemaakt, heeft een eigen woning en spreekt vloeiend Hongaars.

Wij zijn een van de grootste werkgevers van de regio en reeds in 2000 is er een onderscheiding ontvangen als erkenning en dank voor de activiteiten in de regio. Dit past bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een beleid dat we al jaren geleden hebben ingezet. In 2013 zijn we door de Agrarische Faculteit van de Pannon Universiteit onderscheiden als voorbeeldbedrijf.