Deel dit artikel

De abrikozen laten hun eerste vruchten zien. Dit jaar bieden we deze vruchten voor het eerst aan.

Bij ons bedrijf ligt 215 hectare grond, waarvan zo’n 92 hectare is beplant. 70 hectare geven we in gratis bruikleen aan de plaatselijke landbouwcoöperatie en 53 hectare is bos en natuur. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben bewezen dat het gebied en het klimaat uitstekend geschikt zijn voor het produceren van fruit met een Europese topkwaliteit. Daarom hebben we 4 hectare abrikozenbomen staan, waaronder Tomcot, Perlecot, Sunnycot en Ladycot.

Kom regelmatig terug op onze site om de groei van de eerste lichting abrikozen te volgen.

1e abrikozen april 2015