Als een productiebedrijf van fruit gelegen is in een nationaal park heeft dit natuurlijk voor het bedrijf consequenties. Er dient dan extra zorgvuldig met het milieu te worden omgegaan, dit doen we in goed overleg met de parkwachter. De grond en het te gebruiken water worden regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. De lucht is zuiver en schoon door het in de wijde omgeving ontbreken van industrie. Het Almakúti -gebied van ca. 1x3,6 km is gelegen ten noordwesten van het Balatonmeer op een hoogte van circa 150 tot 205 meter.

Europese wetgeving
Na de omwenteling in 1989, is er door de Hongaarse overheid gekozen voor de Europese wetgeving als basiswetgeving. Hormoonpreparaten en stoffen, welke sporen nalaten in of op het product en in het milieu, mogen niet worden verkocht en zeker niet worden gebruikt. Alle moderne gewasbeschermingsmiddelen zijn in Hongarije te koop en het gebruik hiervan wordt streng gecontroleerd. Medewerkers, die deze middelen toepassen, moeten hiervoor zijn opgeleid. Ook dient een sluitende administratie van aankoop en gebruik overlegd te worden.

Tot een minium beperken
De directie en eigenaar van Almakúti hebben de principiële mening dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmatige meststoffen tot het minimale dient te worden beperkt. Het zorgvuldig doseren, de hoogwaardige spuitapparatuur en het niet overmatig spuiten helpen daarbij. Ook het gunstige klimaat speelt hierbij een belangrijke rol. Voor een deel van de meststoffen wordt organische mest toegepast. Daarnaast worden ook proeven gedaan met resistente appelsoorten, die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nog verder terug kunnen brengen. Een deel van het succes van resistente rassen zal afhangen van de consument; de producent produceert wat deze vraagt. Op alle producten van Almakúti wordt een residuanalyse van bestrijdingsmiddelen gedaan bij het geaccrediteerde Nederlandse onderzoekslaboratorium TNO-Blgg AgriQ BV in Wageningen. Vaste klanten kunnen altijd de beschikking krijgen over deze onderzoeksresultaten.

Doel: Residuvrij telen
Ons streven is om residuvrij te telen. Wij zijn het enige bedrijf in Hongarije waarbij Univer appels koopt. Univer wil er zeker van kunnen zijn dat de appels residuvrij worden geleverd voor verwerking in babyvoeding. Wat betreft appels voor de lange termijn bewaring, hebben we grote stappen gemaakt. In de huidige cultuur waar de meeste telers al moeite hebben om de Europese norm überhaupt te halen, zitten wij op slechts maximaal 5% van de toegestane norm. Maar we zijn er nog niet helemaal, ons streven is 0. In de nieuwe soorten en rassen zoeken we echt naar resistente appelsoorten waarbij we het residu tot een minimum kunnen beperken.