Circa 20 hectare boomgaard is voorzien van een regeninstallatie, welke dienst kan doen als droogte- en nachtvorstberekening. Het resterend deel is voorzien van een druppelbevloeiingssysteem. Op het terrein van Almakúti is een waterbron met toevoersloten aanwezig. In de vijf waterreservoirs is een opslagcapaciteit van totaal circa 70.000 m³ water. Het water is schoon en wordt regelmatig op zuiverheid gecontroleerd.

Daarnaast heeft Almakúti de beschikking over een geboorde bron welke tot 120 meter diep is geboord en waarvan de pomp zich op een diepte van 60 meter bevind. De maximale waterafgifte (het bekende Pannon water) van deze bron is 480 liter per minuut. Vergunningtechnisch mag maximaal 30.000 m³ per jaar worden gebruikt. Het streven van Almakúti is om zoveel mogelijk hemelwater te gebruiken en in "nood-situaties", veelal de extreme droge perioden, gebruik te maken van deze bron.