Op dit moment kiest Almakúti voor meer zekerheid op het gebied van hagelschade. In 2003 heeft het gehele fruitbedrijf van Almakúti zware hagel gehad, wat in deze mate zelden voorkomt en waardoor de gehele productie als  industriefruit aangemerkt werd. Om onze afnemers een constante en goede kwaliteit te kunnen leveren is direct in het voorjaar van 2004 begonnen met de bouw van hagelnetten boven een deel van de bestaande aanplant (17 hectare). Momenteel is circa 70% van de totaal 88 hectare appelbomen voorzien van hagelnetten en is het algemene beleid dat bij vervanging of herplant van blokken het steunmateriaal direct geschikt wordt gemaakt voor hagelnetten.

Ons streven is om in de toekomst de appelproductie 100% onder hagelnetten te telen. Door de huidige variatie in de oude eenpaals aanplant en het nieuwe intensief plantsysteem, betekent het dat met 50% van het areaal onder de netten circa 80% van de appelproductie beschermd is tegen hagelschade. Want alle intensief aangeplante blokken, met hogere productievolumes, staan onder de netten.